วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เขียน QR Code ฟรีกับ Alternate QR Code Generator

โปรแกรมนี้เราสามารถโหลดมาใช้ได้ฟรี โหลดโปรแกรมจาก ที่นี่

การใช้เบื้องต้น

1. โหลดเสร็จติดตั้งโปรแกรม2. การใช้งานโปรแกรม


3. การบันทึกภาพ QR Code ไปใช้งาน คลิกที่ Image > Save to File > เลือกชนิดของรูปภาพที่ต้องการวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ระบบปฏิบัติการ Linux Mint (ลินุกซ์มิ้นท์)

ระบบปฏิบัติการ Linux Mint (ลินุกซ์มิ้นท์)

ทดลองติดตั้งและให้นักเรียนใช้


นักเรียนใช้ได้ครับ แต่ถามเรื่องการสลับภาษา ไทย-อังกฤษ
แหล่งข้อมูล :: https://www.linuxmint.com/https://www.linuxmintclub.com/

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน


สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้